Lokalizatory GPS (ang. Global Positioning System) to urządzenia, które umożliwiają śledzenie położenia obiektów za pomocą sygnałów satelitarnych. Poniżej przedstawiam przykładowe funkcje, które oferują lokalizatory GPS:

  1. Śledzenie położenia – główną funkcją lokalizatorów GPS jest dokładne określenie położenia obiektu z wykorzystaniem sygnałów satelitarnych.
  2. Historia położenia – niektóre lokalizatory GPS pozwalają na przechowywanie historii położenia obiektu, co umożliwia śledzenie jego przemieszczeń w czasie.
  3. Powiadomienia o opuszczeniu określonego obszaru – lokalizator GPS może generować powiadomienia, gdy obiekt opuszcza określony obszar, co jest szczególnie przydatne w przypadku śledzenia floty samochodowej.
  4. Alert o niskim poziomie baterii – niektóre lokalizatory GPS generują alert, gdy poziom baterii spada poniżej określonego poziomu.
  5. Zdalne wyłączanie silnika – w przypadku lokalizatorów GPS zainstalowanych w samochodach, niektóre modele umożliwiają zdalne wyłączenie silnika w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użytkowania pojazdu.
  6. Alarmy – niektóre lokalizatory GPS pozwalają na ustawienie alarmów, które są wyzwalane, gdy obiekt przekracza określoną prędkość, zatrzymuje się lub rusza.
  7. Śledzenie drogi – niektóre lokalizatory GPS umożliwiają śledzenie trasy, którą przebył obiekt, co jest szczególnie przydatne w przypadku monitorowania floty samochodowej lub śledzenia tras pojazdów prywatnych.

Lokalizatory GPS są powszechnie wykorzystywane w różnych branżach, takich jak transport, logistyka, budownictwo, a także w celach prywatnych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku prywatnego wykorzystania lokalizatorów GPS, konieczne jest uzyskanie zgody innych osób na ich instalację i wykorzystanie.

Zapraszamy do kontaktu. W ofercie firmy znajdą Państwo sprawdzone rozwiązania do monitoringu GPS.